System prawny Królestwa Niderlandów na bieżąco jest dostosowywany do zmieniającego się otoczenia gospodarczego i uwarunkowań międzynarodowych, co istotne – następuje to na zasadach korzystnych dla tego państwa. W rezultacie holenderska jurysdykcja przyciąga zagranicznych inwestorów nowoczesnym i liberalnym systemem prawa korporacyjnego, którego efektywne działanie dodatkowo jest wspierane przez sprawnie i szybko działające sądy.

Spółki w Holandii

Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy wraz z partnerami zajmuje się wszelkimi kwestiami podatkowymi oraz handlowymi związanymi z prowadzeniem biznesu w Holandii. Kancelaria ma wieloletnie doświadczenie w zakładaniu spółek w Holandii, zarówno spółek osobowych jak i kapitałowych. Specjaliści z departamentu Działu Prawa Handlowego i Obrotu Międzynarodowego pomogą w przygotowaniu umowy spółki holenderskiej dostosowanej do indywidualnych potrzeb klienta lub jeżeli jest taka potrzeba przygotują umowę inwestycyjną lub umowę zawartą między wspólnikami spółki holenderskiej (shareholders’ agreement). Prawnicy Kancelarii chętnie doradzą odnośnie planowanej restrukturyzacji Państwa biznesu, której częścią jest spółka holenderska. Ponadto zespół doradzi Państwu odnośnie holenderskiego prawa handlowego, w tym procesów dotyczących reorganizacji spółek prawa holenderskiego, tj. podwyższenie kapitału, zmiana umowy spółki, sprzedaż udziałów, umorzenie udziałów, przekształcenie spółki, zmiany siedziby (redomiciliation), łączenie spółek związanych na prawie holenderskim jak i transgraniczne łączenia spółki holenderskiej ze spółką znajdującą się poza granicami Holandii. Zajmujemy się również doradztwem związanym z zakończeniem prowadzenia biznesu w Holandii w tym przeniesieniem majątku do wspólników oraz likwidacją spółki.

Jeżeli chcesz założyć spółkę holenderską zapraszamy do współpracy!